Kurs 

Förbättra din förhandlingsteknik

Kursen i förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Vi har också praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen ges i samarbete mellan IKEM, Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare,  Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.

Datum
15-16 april, 2024
Tid
10:00 - 16:00
Adress
Storgatan 19 Stockholm

Näringslivets Hus

Pris
8 000 kr ex moms
Övrigt

I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe bägge kursdagarna. Kostnad för övernattning ingår ej. Övernattning ordnas av kursdeltagarna.

Dag 1 kl. 10:00-17:00 och dag 2 kl. 09:00-16:00

Anmälan

"Förhandligsteknik" vänder sig till dig som är medlem och som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Johan Lagerbielke leder kursen. Johan har mångårig erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik. Han är civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Innehåll

  • Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Du får också lära dig hur man  förbereder och genomför en förhandling. Vi kommer också att träna på detta med praktiska övningar och exempel.

Kostnad och tider

8 000 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe bägge kursdagarna. Kostnad för övernattning ingår ej. Övernattning ordnas av kursdeltagarna.

Dag 1 kl. 10:00-17:00 och dag 2 kl. 09:00-16:00