Konferens/Seminarie Livesändning 

Lönebildningsdag 2023: Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla?

Vi lever i ett samhälle som blivit alltmer individualiserat. I lagstiftning om skola, vård och arbetsmiljö utgår regelverken från individens behov och förutsättningar. Individuell valfrihet präglar samhällsservice och konsumtion. Möjligheten att ”rösta med fötterna” och byta leverantör är en självklarhet. Men för många är lönesättningen fortfarande kollektiv. Varför är det så? Lönebildningsdagen arrangeras av Svenskt Näringsliv.

Datum
10 oktober, 2023
Tid
10:00 - 15:00
Adress
Storgatan 19 Stockholm

Näringslivets Hus
Lokal: Industrisalen

Pris
0 kr ex moms
Övrigt

Lönebildningsdagen arrangeras av Svenskt Näringsliv och är gratis för alla medlemmar.

Du kan delta fysiskt eller digitalt. Om du har några frågor kontakta Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringsliv.

Sista anmälningsdag
29 september, 2023
Anmälan

För stora grupper är lönerna mer eller mindre individualiserade. Akademiker, tjänstemän och chefer har koppling mellan prestation, motivation och lön. Men för stora grupper som arbetar inom LO-förbundens avtal gäller fortfarande kollektiv lönesättning i form av tariffer eller lönesystem. Vilka är hindren och vad skulle behöva ske för att göra det möjligt för s k kollektivanställda att synliggöra arbetsresultatet?

Det och mycket annat matnyttigt med företags- och medarbetarnära lönebildningen i fokus kommer att presenteras och diskuteras. Deltagarna kommer att möta personer från arbetsgivarförbund och fackliga organisationer, lönebildningsexperter och praktiker från lönebildningen i företagen.

Ett detaljerat program kommer att presenteras i god tid, men boka gärna redan din plats så får du mer information om upplägget!

Var med fysiskt på plats eller delta digitalt!

Det är kostnadsfritt för alla medlemsföretag att delta.

Om du har frågor om Lönebildningsdagen är du välkommen att kontakta Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringsliv.

Varmt välkomna!