Konferens/Seminarie 

Nationell hearing om IKEM:s färdplan inom Fossilfritt Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är i full färd med att ta fram en färdplan för ökad konkurrenskraft genom klimatneutralitet och kemikalieomställning. Färdplanen tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Vi bjuder nu in till en nationell hearing i syfte att samla in tankar och få inspel till arbetet med färdplanen.  

Datum
13 mars, 2024
Tid
9:00 - 16:00
Adress
7A Posthuset, Vasagatan 28 Stockholm
Övrigt
Sista anmälningsdag
4 mars, 2024
Anmäl dig här

Inom ramen för Fossilfritt Sverige tar IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, tillsammans med Lif, Läkemedelsindustriföreningen, fram en färdplan för hur vi ska uppnå klimatneutralitet. Färdplanen kommer att behandla utmaningar, möjligheter och vår industris stora potential att bidra till såväl klimatomställningen som kemikalieomställningen. 

För att få inspel till arbetet bjuder vi in till en nationell hearing, där vi samlar företrädare för våra medlemsföretag, forskare, experter och beslutsfattare för att diskutera, inhämta kunskap och få inspel till färdplanen. 

Dagen kommer att innehålla inlägg och perspektiv av bland andra Per Ängquist, GD Kemikalieinspektionen, Anders Fröberg, VD Borealis, Åsa Manelius, General Manager för Sweden Biologics, AstraZeneca, Cecilia Svensson, EVP Communications & Sustainable Perstorp samt Ann Lindgärde, Vice President Nouryon. Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige är moderator.

Under dagen kommer vi också att dela upp oss i mindre grupper för branschworkshops. I anmälan anger du om du önskar ingå i gruppen för kemi, plast eller läkemedel. Förmiddagens workshops handlar om kemikalieomställningen, och eftermiddagens workshops om klimatomställningen.

Vi ser verkligen fram emot att höra dina perspektiv och hoppas att du har möjlighet att delta! 

Hearingen hålls onsdag 13 mars 2024 kl. 09.00 – 16.00 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Anmäl dig senast 4 mars. Antalet platser är begränsat.

Program 13 mars

09.00–09.30    Frukost

9.30–10.00    Plenum: Inledning – färdplan för omställning

Välkomna!
Jonas Hagelqvist, VD IKEM

Varför gör man en färdplan?
Malin Strand, Projektledare, Fossilfritt Sverige

Nya affärsmöjligheter för branschen när fordonsindustrin tar nya gröna kliv.
James Lundström, Circular Economy & Sustainable Products, Volvo Cars

10.00–10.30    Plenum: Kemikalieomställning som en nödvändighet för klimatomställningen

Perspektiv möjligheter. Vad är en kemikalieomställning? Vilken roll spelar kemikalier i samhället och för klimatomställningen? Vad behöver hända för att möjliggöra en säker och hållbar användning av kemikalier? Medverkande: Ann Lindgärde, Vice President, Nouryon, Åsa Manelius, Therapy Area Lead, Respiratory & Immunology, Astra Zeneca och Per Ängquist, GD, Kemikalieinspektionen.

Perspektiv utmaningar. Vad behöver hända för att möjliggöra kemikalieomställningen?Nils Hannerz, Näringspolitisk chef IKEM. 

Introduktion till workshops. Pernilla Åhrlin, Projektledare för färdplanen, IKEM. 

10.30–12.00    Branschvisa workshops på temat kemikalieomställning (plast, läkemedel, kemi)

Innovation, nya regleringar, kompetensförsörjning – Vilka utmaningar är viktigast att lösa? Vilka mål/åtaganden är mest prioriterade? 

12.00–13.00    Lunch

13.00–13.40    Plenum: Panelsamtal – Att uppnå klimatneutralitet 

Möjligheter, utmaningar i klimatomställning och hur man kan uppnå klimatneutralitet. Medverkande: Cecilia Svensson, EVP Communications & Sustainable Perstorp och Anders Fröberg, VD Borealis samt Per Klevnäs, Co-founder, Material Economics. 

13.40–14.30    Branschvisa workshops på temat klimatomställning (plast, läkemedel, kemi)

Energi, nya råvaror, kompetensförsörjning – Vilka utmaningar är viktigast att lösa? Vilka mål/åtaganden är mest prioriterade? 

14.30–15.00    Fika

15.00–15.30    Workshop fortsättning

15.30–16.00    Plenum: Summering

Jonas Hagelqvist, VD, IKEM
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

 

Branschworkshops

På förmiddagen hålls workshop om kemikalieomställningen, på eftermiddagen om klimatomställningen. Ange i anmälan vilken branschworkshop du vill delta i – kemi, plast eller läkemedelsbranschen. 

Kemikalieomställningen – utmaningar, mål och åtaganden

Kemi modereras av Kristina Neimert Carne, IKEM och Malin Strand, Fossilfritt Sverige
Plast modereras av Henrik Oxfall, IKEM och Henrik von Celsing, IKEM
Läkemedel modereras av Bengt Mattson, LIF och Kristina Svensson, IKEM

Klimatomställningen – utmaningar, mål och åtaganden

Kemi modereras av Malin Johansson, IKEM och Malin Strand, Fosilfritt Sverige
Plast modereras av Henrik Oxfall, IKEM och Henrik von Celsing, IKEM
Läkemedel modereras av Bengt Mattson, LIF och Kristina Svensson, IKEM