Webbinarie 

Rättsfallswebbinarie 2024

IKEM:s rättsfallswebbinarie vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor och som vill uppdatera dig på några av de senaste domarna från Arbetsdomstolen.

Datum
14 mars, 2024
Tid
9:00 - 9:45
Pris
0 kr ex moms
Övrigt

Webbinariet sker via Teams.

Anmälan

Presentatörer är Camilla Gannvik och Jennie Gunnarsson, rådgivare och förhandlare på IKEM.

Innehåll

AD 2023 nr 75

Ett vårdbolag införde en vaccinationspolicy som innebar ett krav på vaccination mot covid-19 för personal som arbetade med vården i bolagets geriatriska verksamhet. Fråga om bolaget haft rätt att med stöd av arbetsledningsrätten besluta om en sådan vaccinationspolicy samt om de arbetstagare som inte följt policyn ansetts inte stå till arbetsgivarens förfogande och därmed inte haft rätt till lön.

AD 2023 nr 71

Fråga om ett bolags neutralitetspolicy, med ett förbud för en trygghetsvärd i tunnelbanan att bära muslimsk huvudduk, stått i strid med förbudet mot diskriminering på grund av kön och religion.

AD 2023 nr 20

Ett bolag som bedriver hamnarbete har, för att hantera en förväntad ökad arbetsvolym under en åttaveckorsperiod, beslutat att visstidsanställa tre arbetstagare under den berörda perioden. Fråga om besluten har inneburit en sådan viktigare förändring av verksamheten eller arbetsförhållandena för andra angivna arbetstagare, att bolaget enligt 11 § MBL varit skyldigt att förhandla med facket innan bolaget fattade besluten.