Medlemsträff 

Arbetsgivardagen 2022

Ta del av IKEM:s arbetsgivardag 2022 som ger information om  viktiga arbetsrättsliga nyheter och förändringar  kollektivavtalen. Inspelningen är från 29 november.

 

Innehåll

LAS, huvudavtal och omställning

 • Det senaste nyheterna gällande förändringarna i LAS och nya Huvudavtalet

Nyheter i lagstiftning

 • Arbetsvillkorsdirektivet
 • Ny LAS-ålder
 • Nya visselblåsarlagen
 • Nya regler om arbetskraftsinvandring

Framtidsspaning

 • Utredning om översyn av karensavdrag och sjuklöneregler

Avtalsförhandlingarna 2023

 • Om de stundande avtalsförhandlingarna

Nyheter i kollektivavtalen samt partsgemensamt arbete

 • Nytt kompetensutvecklingsavtal
 • Nytt arbetsmiljöavtal
 • Handledning i förtroendemannalagen
 • Handledning i föräldraledighet
 • ITP-ålder och ASL-ålder

På gång från EU

 • Direktiv om minimilöner
 • Direktiv om lönetransperens

Rättsfall från Arbetsdomstolen (AD)

 • Genomgång av två spännande rättsfall ifrån AD

Informationsmaterial

Presentationsmaterial från Arbetsgivardagen