LAS och Huvudavtalet 

Regler för bemanning och inhyrning

Den 1 oktober 2022 började nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare och i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO att gälla. Det här webbinariet ger dig god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Webbinariet spelades in 6 oktober 2022. Föredragningshållare är Camilla Gannvik, rådgivare och förhandlare på IKEM.

Presentationsmaterial "Bemanning och inhyrning"

Regler för bemanning och inhyrning