LAS och Huvudavtalet 

Regler om turordning och "Hyvling"

Den 1 oktober 2022 börjar de nya turordningsbestämmelserna i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO att gälla. Vi redogör för processen vid arbetsbrist och sätter de nya turordningsreglerna i sitt sammanhang.

Du får en god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär.

Material gällande Nya regler om turordning och "Hyvling"

Regler om turordning och "hyvling"