Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde.IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för tredje kvartalet 2021.

 

Konjunkturbrev från IKEM


IKEM-index för perioden Q3 2016-Q3 2021 över inhemsk försäljning samt exporten.
Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

IKEM:s konjunkturbrev bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Under tredje kvartalet 2021 fortsatte den positiva utvecklingen från tidigare kvartal med en volymmässig tillväxt för samtliga delbranscher. Allra tydligast var tillväxten för den rena kemiproduktionen. Indexvärdet 120 för exportmarknaden visar på en tydlig volymökning (allt över index 100 är tillväxt). Läkemedel nådde upp i index 109 medan plast- och gummiindustrin noterade en beskedligare tillväxt uppmätt i index 106.

Även antalet sysselsatta ökade, index 110, det högsta under IKEM:s konjunkturbrevs 5-åriga historia. Allra tydligast är ökningen inom läkemedelsindustrin, men också kemiindustrin noterar en sysselsättningstillväxt. För plast- och gummiindustrin noteras dock ett svagt vikande antal arbetstillfällen under perioden.                        

Precis som under årets första halvår bromsade dock olika typer av flaskhalsar företagens möjligheter att nå sin fulla produktionspotential. Annat som oroar är förslaget om tidsbegränsade miljötillstånd, elbristen under effekttoppar och det höga elpriset.

IKEM Konjunkturbrev Q3 2021, november 2021

IKEM Economic Summary Q3 2021, November 2021

Tidigare konjunkturbrev

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in