Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde. IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för första kvartalet 2022.

Konjunkturbrev från IKEM


IKEM-Index för perioden Q3 2016 - Q1 2022, maj 2022. Över inhemsk försäljning samt exporten (volym i årstakt).

Årets första kvartal innebar fortsatta utmaningar för svensk kemiindustri; kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi. Rysslands invasion av Ukraina, innebar inte bara enormt mänskligt lidande och extrem förstörelse, den påverkar också världsekonomin. Tillsammans med kvardröjande pandemieffekter inverkade det på tillgångs- och utbudssidan inom alla delar av den svenska kemiindustrin som trots detta lyckades överträffa fjolårets produktionsvolymer. Det visar IKEM:s konjunkturbrev som bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

IKEM Konjunkturbrev Q1 2022, maj 2022

IKEM Economic Summary Q1 2022, May 2022 

Tidigare konjunkturbrev

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in