Vår industri

Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan våra medlemsföretag blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: Utan kemi blir det ingen omställning.

Kemiindustrierna är avgörande för svensk ekonomi

Ungefär 85 procent av det som företagen producerar säljs till utlandet. IKEM-industrierna står för 20 procent av förädlingsvärdet och nästan en fjärdedel av den samlade svenska varuexporten. 

Tio procent av alla som arbetar i svensk industri är verksamma inom branscherna läkemedel, kemi, gummi och plast, raffinaderi samt cement. Det motsvarar ungefär 70 000 personer. 

Många av IKEM-företagen, inte minst de som ägnar sig åt forskning, är högteknologiska och genererar arbetstillfällen i en rad andra branscher. Varje jobb i de företagen innebär i genomsnitt ytterligare 2-3 jobb i andra sektorer. 

Våra medlemmar

Kemiindustrin i Sverige består av över tusen svenska och utlandsägda företag. De varierar från små innovativa företag till globala koncerner med flera tusen anställda på olika arbetsplatser över hela världen. IKEM företräder 1 250 företag med cirka 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare.

Företagen är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från t ex sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin. 

Här kan du läsa mer fakta om våra branscher.

På webbplatsen Kemikarriär får du träffa inspirerande arbetsgivare från olika delar av vår industri, som dels berättar om sin verksamhet och dels om vilka karriärmöjligheter de erbjuder. Till kemikarriär.se

Andel anställda av industrin

Andel av industrins omsättning

Andel av industrins förädlingsvärde

Andel av varuexporten

Mer om vår industri

  • Konjunkturbarometern

    IKEM:s konjunkturbrev bygger på en enkät som våra medlemsföretag inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi besvarar. Därför är vår fakta säker och mycket tillförlitlig.

  • Fakta om våra branscher

    IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde. De största branscherna är kemikalier, läkemedel, plast & gummi och raffinaderi.

Utbildningsbakgrund övrig tillverkningsindustri

Utbildningsbakgrund IKEM:s branscher

Förädlingsvärde, kronor per anställd

Produkterna från Sveriges innovations- och kemiföretag är en grundläggande förutsättning för svensk industri. De används i tillverkningen av allt från bilar och batterier till fossilfritt stål och vacciner.

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda