Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

Medlemsföretagen utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde.

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Vill du också få koll på hur konjunturen ser ut för våra branscher, prenumerera på IKEM:s konjunkturbrev.

Prenumerera: nyhetsbrev@ikem.se

Konjunkturbreven ges ut även på engelska.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in