Skriv ut

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde.IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet

Konjunkturbrev från IKEM

IKEM-index för perioden Q3 2016-Q4 2020 över inhemsk försäljning samt exporten. Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för fjärde kvartalet 2020. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi. För dessa branscher landade exportindex på 102 för kvartal fyra. Värden under 100 innebär volymbortfall (årstakt).

IKEM Konjunkturbrev Q4 2020, februari 2021

IKEM Economic summary Q4, 2020, February 2021

 

Tidigare konjunkturbrev

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in