Skriv ut

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde.IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för andra kvartalet 2021.

 

Konjunkturbrev från IKEM


IKEM-index för perioden Q3 2016-Q2 2021 över inhemsk försäljning samt exporten.
Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

IKEM:s konjunkturbrev bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Under andra kvartalet 2021 har återhämtningen efter pandemin fortsatt. Allra tydligast är den inom de mest konjunkturberoende delbranscherna kemi samt gummi- och plast (index 128 respektive 122, där allt över 100 innebär tillväxt), men också läkemedel och raffinaderi uppvisade volymmässig tillväxt under kvartalet (index 109).

Den höga tillväxten påverkar även företagens personalbehov. Allt sedan tredje kvartalet 2020 har antalet sysselsatta i branschen ökat, en ökning som fortsatt under andra kvartalet 2021, uppmätt i index 106. Även framåt, på kort och lång sikt, ser företagen ett stort behov av att anställa mer personal.

IKEM Konjunkturbrev Q2 2021, augusti 2021

IKEM Economic Summary Q2 2021, August 2021

Carl Eckerdal i Dagens Eko 30 augusti 2021 "Kemiindustrin tror på tusentals nya jobb i Sverige"

Tidigare konjunkturbrev

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in