Skriv ut

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde.IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet

Konjunkturbrev från IKEM

IKEM-index för perioden Q1 2021 över inhemsk försäljning samt exporten.
Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för första kvartalet 2021. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Kemi-, plast- och gummiindustrin är inne i en stark tillväxtfas och landar på index 121 (där allt över 100 innebär tillväxt), medan läkemedelsindustrin och raffinaderierna landar på index 90, vilket innebär en tillbakagång jämfört med kvartal ett 2020. Samtidigt oroar plastråvarutillgång och ökade plastråvarupriser.

IKEM Konjunkturbrev Q1 2021, maj 2021

IKEM Economic Summary Q1, 2021, May 2021

Tidigare konjunkturbrev

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in