Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde.IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet

Extra konjunkturbrev från IKEM på grund av corona-krisen – stor spännvidd i hur medlemsföretagen påverkas av pandemin


IKEM-index för perioden Q3 2016 – april 2020 över inhemsk försäljning samt exporten. Index under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

Aldrig har det varit så svårt att förutspå vad som händer med världsekonomin och hur det kommer gå med våra svenska industriföretag som nu under coronapandemin. IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi extra brev med utfallet för april månad och prognos för maj. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Under april månad var den samlade produktionsvolymen för samtliga kemibranscher: kemi, läkemedel, plast- och gummi, samt raffinaderi oförändrad jämfört med samma månad 2019. För kemi- och plastproduktionen var dock utvecklingen tydligt negativ (index 85, där 100 är oförändrat och allt där under indikerar en minskning). Kemi- och plastföretagen räknar med ytterligare produktionsfall under maj månad, index 78. Även raffinaderi och läkemedel ser framför sig fallande produktionsvolymer, vilket ger ett index för hela kemibranschen på 87 för maj.

IKEM Konjunkturbrev maj 2020 - Coronaextra

IKEM konjunkturbrev för Q1 2020 - Avmattning till följd av coronakrisen, stor spridning på hur företag påverkas

För första kvartalet 2020 syns en tydlig avmattning till följd av coronakrisen, det visar den konjunkturenkät för första kvartalet 2020 som IKEM:s medlemsföretag inom branscherna plast-, kemi-, läkemedels- och petroleumindustri besvarat. Index över exporten (volym) låg på 94, vilket indikerar avmattning (indexvärde över 100 markerar tillväxt). Även inför nästa kvartal är den samlade bilden pessimistisk, med reservation för att det skiljer mycket mellan företagen. Många har stora problem, medan andra företag gynnas. För de drabbade bolagen är statens stödinsatser avgörande för om de ska klara krisen eller inte.

IKEM konjunkturbrev april 2020

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in