Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde. IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för tredje kvartalet 2022.

Konjunkturbrev från IKEM

IKEM-Index för perioden Q3 2016-Q3 2022 över inhemsk försäljning samt exporten (volym i årstakt). Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion).

Stort tapp på exportmarknaden för IKEM-företagen i Q3

Svensk kemirelaterad industriproduktion, en femtedel av svensk industri, bromsade tydligt in under årets tredje kvartal. Index över försäljningen (volym) på den avgörande exportmarknaden föll lika snabbt som under inledningen av coronapandemin våren 2020. Samtidigt oroar skenande elpriser många av IKEM-företagen där så många som en fjärdedel överväger att varsla personal som en besparingsåtgärd.

Det visar IKEM:s konjunkturbrev som bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

IKEM Konjunkturbrev Q3 2022, november 

Tidigare konjunkturbrev

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in