Skriv ut

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. De står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde.IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet

Konjunkturbrev från IKEM - Kemiföretagen tror att återhämtningen efter corona kommer ta lång tid

 

IKEM-index för perioden Q3 2016-Q2 2020 över inhemsk försäljning samt exporten. Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

Coronapandemin har orsakat världens värsta ekonomiska kris sedan depressionen på 1930-talet. För hela året 2020 kommer BNP-fallet globalt sannolikt att uppgå till 6-8 procent. Nedgången har framför allt skett under andra kvartalet 2020. Nu tror de flesta företagen inom kemiindustrin att botten är passerad. Men återhämtningen efter vårens produktionsbortfall i spåren av coronapandemin kan komma att ta många år.

IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för andra kvartalet 2020. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi. För dessa branscher landade exportindex på 81 för kvartal två. Värden under 100 innebär volymbortfall (årstakt).

Det är den fordonsindustriberoende plast- och gummiindustrin som tappat mest av IKEM:s branscher. För läkemedel noteras istället fortsatt exporttillväxt. Värdemässigt var ökningen under april-maj hela 26 procent. En del förpackningsföretag inom plastindustrin har också märkt en ökad efterfrågan och kan till och med ha svårt att hinna leverera. Spännvidden mellan enskilda företag och branscher är alltså stor.

Konjunkturbrevet augusti 2020

Tidigare konjunkturbrev

Extra konjunkturbrev från IKEM på grund av corona-krisen

I coronakrisens spår varierar verksamhetsförutsättningarna stort för kemiindustrins olika delbranscher. Värst drabbade är kemi- samt plast- och gummiindustrin. Index för maj hamnar på 71 – en klar recession Läkemedelsindustrin däremot är mer eller mindre frikopplad från den ekonomiska konjunkturen och kan till och med ha gynnats av coronakrisen.

IKEM:s konjunkturbrev juni 2020

Extra konjunkturbrev från IKEM på grund av corona-krisen – stor spännvidd i hur medlemsföretagen påverkas av pandemin

Under april månad var den samlade produktionsvolymen för samtliga kemibranscher: kemi, läkemedel, plast- och gummi, samt raffinaderi oförändrad jämfört med samma månad 2019. För kemi- och plastproduktionen var dock utvecklingen tydligt negativ (index 85, där 100 är oförändrat och allt där under indikerar en minskning). Kemi- och plastföretagen räknar med ytterligare produktionsfall under maj månad, index 78. Även raffinaderi och läkemedel ser framför sig fallande produktionsvolymer, vilket ger ett index för hela kemibranschen på 87 för maj.

IKEM:s konjunkturbrev juni 2020 coronaextra

Economic Summary Corona Extra May 2020

IKEM konjunkturbrev för Q1 2020 - Avmattning till följd av coronakrisen, stor spridning på hur företag påverkas

För första kvartalet 2020 syns en tydlig avmattning till följd av coronakrisen, det visar den konjunkturenkät för första kvartalet 2020 som IKEM:s medlemsföretag inom branscherna plast-, kemi-, läkemedels- och petroleumindustri besvarat. Index över exporten (volym) låg på 94, vilket indikerar avmattning (indexvärde över 100 markerar tillväxt). Även inför nästa kvartal är den samlade bilden pessimistisk, med reservation för att det skiljer mycket mellan företagen. Många har stora problem, medan andra företag gynnas. För de drabbade bolagen är statens stödinsatser avgörande för om de ska klara krisen eller inte.

IKEM konjunkturbrev april 2020

Economic Summary April 2020 Q2

Utgivna konjunkturbrev

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in