Våra branscher

IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde. De största branscherna är kemikalier, läkemedel, plast & gummi och raffinaderi.

Kemikalier

Kemikalieföretagen inkluderar tillverkning av en stor mängd kemiska processer. Här finns bland annat tillverkning av organiska och oorganiska baskemikalier, färgtillverkning, sprängämnen, parfymer och lim.

Det är ungefär 900 företag i Sverige med totalt 17 000 anställda, en omsättning på 83 miljarder kronor och ett förädlingsvärde på 26 miljarder. Cepheid, Perstorp och Phadia är några av de större företagen.

Läkemedel

Den här gruppen företag tillverkar läkemedel och farmaceutiska basprodukter, som mediciner, vacciner, plåster och antibiotika. Till kategorin räknar vi även en stor del av de partihandelsföretag som sysslar med handel av just läkemedel. Medicinska och farmaceutiska produkter är en av de största exportvarorna från Sverige, och stod för en export som motsvarade 100 miljarder kronor år 2021.

I Sverige finns ett 70-tal företag inom läkemedelstillverkning. Branschen präglas av hög förädlingsgrad (40 procent av omsättningen i medianföretaget). Nettoomsättningen 2021 var 142 miljarder kronor med ett förädlingsvärde på 56 miljarder kronor. Största företaget i gruppen är AstraZeneca med nästan 7 000 anställda, men flera andra stora och små företag ingår, som Fresenius Kabi och Octapharma.

Plast och gummi

Plastbranschen innehåller företagskategorier som plastförpackningstillverkare, tillverkning av däck och slangar, plastgjuterier av olika produkter och mycket annat. Här finns allt från reflexer till PET-flaskor, från tejp till brevlådor.

Branschen har flest företag och flest anställda av IKEM:s branscher – inom gummi- och plastindustrin finns nära 1 500 företag i Sverige, med totalt 19 000 anställda. Den totala nettoomsättningen är 53 miljarder kronor, med ett förädlingsvärde på ca 16,6 miljarder år 2021. Plastsektorn kännetäcknas av många företag snarare än få stora. Några av de större är Trioworld, Roxtek och PipeLife.

Raffinaderier

Det här är de företag som arbetar med raffinering av petroleumprodukter. Det är framför allt tillverkning av olika sorters olja och drivmedel, men även asfalt, torv, paraffin och andra mineraloljor ingår här. Det är en mindre bransch med totalt knappt 3 000 anställda.

Omsättningen är stor – över 80 miljarder kronor 2021, men förädlingen relativt låg. 2021 var exporten av mineraloljor Sveriges fjärde viktigaste exportvara i värde, med över 90 miljarder kronor. Det största företaget i branschen är Preem, med nära hälften av de anställda. Även Nynas är ett av de större företagen.

Antal anställda

Nettoomsättning (miljoner kronor)

Förädlingsvärde (miljoner kronor)

Exportvärde (miljoner kronor)

Prenumerera på Konjunkturbarometern

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Prenumerera på Konjunkturbarometern så får du den senaste branschprognosen direkt i mailboxen så fort den publiceras.

Prenumerera på konjunkturbarometern