Framtidens yrken söker nya talanger

Kemiindustrin i Sverige består av mängder av svenska och utlandsägda företag. De varierar från små innovativa företag till globala koncerner med flera tusen anställda på olika arbetsplatser över hela världen.

De flesta av IKEM:s medlemsföretag är investeringsintensiva. Flera av dem ser möjligheten att i Sverige utveckla en biobaserad produktion av kemikalier, material, drivmedel och produkter. Det kommer på sikt ge nya hållbara material som helt kan förändra såväl industriella lösningar som konsumentprodukter.

För företag som vill investera och producera i Sverige är tillgång till rätt kompetens en viktig faktor. Utan en fungerande skola med bra undervisning i naturvetenskap och kemi, står sig Sverige sig slätt. Men allt hänger inte bara på en fungerande skola, det behövs även fler ungdomar som är beredda att satsa på naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Kemikarriär.se

För att öka ungas intresse för karriär inom kemiindustrin har vi skapat webbplatsen Kemikarriär.se. Här kan ungdomarna som ska välja utbildning, men även deras föräldrar och studie- och yrkesvägledare, möta unga medarbetare från våra medlemsföretag som berättar om sina spännande arbeten. Dessutom finns information om utbildningsvägar och om företagen. Till kemikarriär.se

IKEM Skola – från förskola till gymnasium

Förutom Kemikarriär har vi också en bred satsning på att öka intresset för kemi och naturvetenskap även för yngre elever. Där är lärarna vår viktigaste samarbetspartner och du hittar allt skolmaterial under IKEM Skola