Innovationer för framtiden

De senaste åren har flera betydelsefulla innovationsdrivna investeringar gjorts runt om i Sverige.

Det kan vara svårt att förstå idag, men för drygt hundra år sedan var konstgödsel och gummigaloscher exempel på innovation i framkant. Utvecklingen innebar påtagliga förbättringar i människors vardag och företagen blev tidigt stora arbetsgivare. 

Kemiindustrierna fortsätter att förbättra samhället och människans livsbetingelser. Nästan en femtedel av den forskning som bedrivs inom näringslivet går att härleda till innovations- och kemiindustrierna. 

Innovationer i hela landet

Bara under de senaste åren har flera betydelsefulla innovationsdrivna investeringar gjorts runt om i Sverige.

I till exempel Örnsköldsvik görs stora investeringar för att med bioteknik ta fram kemikalier ur skogsrester som tidigare gjordes med olja. I Gävle samarbetar kemiindustrin med lokala sågverk för att med ny teknik omvandla rester från skogen till råvaror som kan ersätta olja.

I Södertälje invigdes i slutet av 2021 en ny toppmodern tillverkningsanläggning för nästa generations biologiska läkemedel som ska vara mer effektiva och innebära färre biverkningar.

I södra Sverige görs investeringar i vad som väntas bli världens störta anläggning för att göra produkter av koldioxid i stället för av fossil råvara och att omvandla plastavfall och textilavfall till ersättare för fossila produkter. 

Reformer behövs

För att säkerställa att den här goda utvecklingen forstätter krävs klok politik och långsiktiga spelregler för industrin. I vår reformagenda Kemi är lösningen presenterar vi konkreta reformförslag för fortsatt hög innovationstakt. Läs om våra konkreta politiska förslag i IKEM:s reformagenda.