IKEM:s konjunkturbarometer

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet.

Q4 2023: Återhämtningsresan har börjat

Konjunkturbarometern för Q4 2023 visar på ett betydande trendbrott och en stark återhämtning inom den kemirelaterade industrin. Rapporten visar en oväntad volymökning inom produktion och export, vilket markerar en vändpunkt efter en period av utmaningar.

Under det fjärde kvartalet 2023 överskred produktionen inom kemi-, raffinaderi- och läkemedelssektorerna prognoserna, medan plast- och gummisektorn visade en mindre volymminskning. Trots detta står det klart att den kemirelaterade industrin som helhet visar tecken på robust återhämtning, med ett IKEM-index för exportutvecklingen på 113, vilket indikerar en stabil tillväxt.

– Den senaste kvartalsrapporten från IKEM visar på återhämtning inom den kemirelaterade industrin, vilket inte bara är positivt för sektorn utan för hela den svenska ekonomin, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Den positiva utvecklingen inkluderar också kostnadsminskningar, främst inom inköp av råvaror och energi, även om variationer förekommer mellan olika sektorer. Framtidsutsikterna för det första kvartalet 2024 pekar på fortsatt tillväxt, trots en osäker global situation och ökade transportkostnader till följd av Huthirebellernas attacker i Röda havet.

– Att verka i osäker omvärld är uppenbart det nya normala och svensk kemirelaterad industri har klarat testet väl under de senaste tre åren. Nya erfarenheter, och åtgärder bland företagen för att minska sårbarheten i leveransekedjorna, kommer väl till pass också framöver när nya oförutsedda händelser dyker upp, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Ladda ner senaste konjunkturbarometern här

Ladda ner IKEM:s Konjunkturbarometer

Prenumerera på Konjunkturbarometern

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Prenumerera på Konjunkturbarometern så får du den senaste branschprognosen direkt i mailboxen så fort den publiceras.

Prenumerera på konjunkturbarometern