IKEM:s konjunkturbarometer

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet.

Q1 2024: Tillväxten kom av sig

– Förutsättningarna i början av året har inte resulterat i den tillväxt industrin hoppades på. Vi ser en tydlig avmattning i efterfrågan, vilket speglas i företagens nuvarande försäljningsvolymer, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Även globala ekonomiska trender, speciellt inom EU och framför allt i Tyskland, har påverkat våra medlemmars verksamheter.

– De ekonomiska och energirelaterade utmaningarna i Tyskland, vår största handelspartner, har haft en direkt påverkan på oss. Tysklands energikris skapar oro i hela tillverkningsindustrin. Denna osäkerhet speglas i de avmattade försäljningsvolymerna, särskilt på exportmarknaden, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Innovations- och kemiindustrin står inför betydande utmaningar i övergången till klimatneutralitet. För att behålla konkurrenskraften är det kritiskt att ha goda nationella förutsättningar. IKEM:s medlemsföretag har identifierat elförsörjning, bolagsskatter och en politik som främjar långsiktiga investeringar som centrala ramvillkor. Bland dessa framhävs politisk stabilitet som det mest avgörande för att säkerställa en förutsägbar och gynnsam investeringsmiljö.

– Vår industri kräver stabila och förutsägbara villkor för att framgångsrikt kunna möta framtidens utmaningar. Det är dags för tydliga och konsekventa politiska beslut som stödjer den hastighet och omfattning som vår omställning kräver, säger Jonas Hagelqvist, vd, IKEM.

Ladda ner senaste Konjunkturbarometern här

Ladda ner IKEM:s Konjunkturbarometer

Prenumerera på Konjunkturbarometern

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Prenumerera på Konjunkturbarometern så får du den senaste branschprognosen direkt i mailboxen så fort den publiceras.

Prenumerera på konjunkturbarometern