IKEM:s konjunkturbarometer

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet.

Konjunkturbarometern bygger på en återkommande enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi samt raffinaderi. 

Q4 2022 sämre än förväntat

Att den ekonomiska avmattningen skulle tillta internationellt var väntat. Trots det har sex av tio plast- och gummiföretag och fyra av tio kemiföretag haft en svagare utveckling än förväntat. 

Utsikterna framåt, bortsett från de osäkra energipriserna och rådande kompetensbrist, spås ljusna. IKEM:s medlemsföretag förväntas kunna upprätthålla, de förvisso låga, produktionsvolymerna från fjolåret och inköpskostnader för råvaror och insatsvaror beräknas minska.

Det visar IKEM:s konjunkturbarometer som bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Ladda ner senaste Konjukturbarometern

Ladda ner IKEM:s Konjunkturbarometer

Prenumerera på Konjunkturbarometern

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Prenumerera på Konjunkturbarometern så får du den senaste branschprognosen direkt i mailboxen så fort den publiceras.

Prenumerera på konjunkturbarometern