IKEM:s konjunkturbarometer

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet.

Konjunkturbarometern bygger på en återkommande enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi samt raffinaderi. 

Q1 2023: Efterlängtade kostnadsminskningar i sikte

Konjunkturbarometern för Q1 visar att medlemsföretagen räknar med kostnadsminskningar under de kommande två kvartalen. Ett efterlängtat trendbrott, menar Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM. Utvecklingen visar på ljuset i tunneln för en stor del av svensk industri.

– Kostnadsinflationen har definitivt toppat och vi lämnar äntligen den här sanslösa perioden av tvåsiffrig inflation bakom oss. Det är en effekt av ett minskat globalt efterfrågetryck och att problemen med flaskhalsar har avtagit markant, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Plast- och gummiindustrin består av många små och medelstora företag, som är elintensiva och extremt konkurrensutsatta. De är därmed särskilt känsliga för försämrade produktionsvillkor. I undersökningen svarar hälften av företagen att bristerna i elförsörjningen till en ”väsentlig del” påverkat deras investeringsplaner. Dessutom minskade antalet anställda i branschen under första kvartalet och företagen räknar med fortsatt minskat antal anställda under de kommande två kvartalen.

– Det är uppenbart att företagens expansion och omställning förhindras av stora brister i den svenska elförsörjningen. Det är utan tvekan en faktor som försämrar konkurrenskraften i för plast- och gummiindustrin, något de själva redan pekar på, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Ladda ner senaste Konjunkturbarometern

Ladda ner IKEM:s Konjunkturbarometer

Prenumerera på Konjunkturbarometern

IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tar tempen på vår industri en gång i kvartalet. Prenumerera på Konjunkturbarometern så får du den senaste branschprognosen direkt i mailboxen så fort den publiceras.

Prenumerera på konjunkturbarometern