Medlems- och serviceavgiften

Medlemsavgiften baseras på vilket kollektivavtalsområde ditt företaget tillhör och beräknas på procent av företagets lönesumma föregående år.

Medlems- och serviceavgiften är uppdelad i två delar. En del går till föreningen Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och servicebolaget Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB och en del till Svenskt Näringsliv.

Årsavgiften för IKEM

Per kollektivavtalsområde:

  • Tillverkning (I-avtalet, Explosivämnesindustrin, Gemensamma Metall, Glasindustrin Återvinningsföretag,): 0,16 procent av företagets lönesumma föregående år.
  • Process (Kemiska fabriker, Oljeraffinaderier, Sockeravtalet):
    0,28% procent av företagets lönesumma föregående år.
  • Tvätt (Tvättindustrin): 0,12% procent av företagets lönesumma föregående år.

Total minimiavgift: 3 000 kronor för samtliga kollektivavtalsområden.

Årsavgiften för Svenskt Näringsliv

Avgiften är 0,077 procent av företagets lönesumma minus 500 000 kronor. Lägsta årsavgiften är 428 kronor.

Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,06 procent av summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman.

Avgiften faktureras av Svenskt Näringsliv

Hälften av årsavgiften faktureras i april och hälften i oktober. Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden. Läs mer hos Svenskt Näringsliv.