Våra kollektivavtal

Medlemmar i IKEM har två typer av kollektivavtal, ett tjänstemannavtal och ett så kallat arbetaravtal.

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag, säkrar arbetsfreden och värnar en tillväxt som gynnar konkurrenskraften. 

 • Tjänstemannaavtalet

  Medlemmar i IKEM har ett tjänstemannavtal som gäller för alla branscher och nio kollektivavtal för anställda inom produktionen som är olika beroende på bransch. Tjänstemannaavtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motparter är Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna.

  Avtalsperiod

  1 april 2023 – 31 mars 2025

 • I-avtalet

  I-avtalet omfattar företag som framställer plast, gummi, gas, bioteknik och läkemedel med mera. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  1 april 2023- 31 mars 2025

 • Kemiska fabriker

  Branschen tillhör kemisk basindustri med produktion av råvaror som blekmedel, petrokemiska produkter, polyoler, specialkemikalier, svavelsyra, saltsyra och planglastillverkning med mera. Många produkter utgör råvaror inom allokemisk industri.  Avtalet löper från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Explosivämnesindustrin

  Branschen tillverkar och marknadsför krut, ammunition och sprängämnesprodukter för både civil och militär tillämpning och pyrotekniska produkter. Avtalet gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-07-01 -- 2025-06-30

 • Gemensamma metallavtalet

  Branschen verkar inom metallprocess- och metallvaruindustrin. Några av de större företagen tillverkar produkter i aluminium. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Glasindustrin

  Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall. IKEM har träffat ett tvåårigt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Oljeraffinaderier

  IKEM – Innovations- och kemiindustrierna har träffat ett nytt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Sockerindustrin

  Innovations- och kemiindustrierna och IF Metall är överens om kollektivavtalet för Sockerindustrin. Avtalet gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01--2025 05 31

 • Tvättindustrin/textilservice

  Tvättindustrin omfattar företag med tvättning och uthyrning av textilier, främst arbetskläder till industrin, men också textilier till hotell, restauranger och sjukhus. Det finns även några, oftast mindre företag, som kemtvättar. Avtalet gäller från 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-07-01 -- 2025-06-30

 • Återvinningsföretagen

  Återvinningsindustrin omfattar företag som industriellt samlar in och vidareförädlar restprodukter. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

Fördjupa dina kunskaper

 • Webbutbildning 

  Tjänstemannavtalet - en översikt

  Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i allmänna villkorsavtalet och arbetstidsavtalet för tjänstemän som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

 • Webbutbildning 

  I-avtalet - en introduktion

  Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrättslig grundkurs

  Denna arbetsrättsliga kurs vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Kursen är indelad i två block och ges 26 och 27 september. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS

  Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. Fördjupningskursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM eller Industriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Lönekartläggning

  Alla arbetsgivare är skyldiga att göra lönekartläggning enligt diskrimineringslagens regler, för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Webbutbildningen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Chefen och arbetsmiljön

  Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.