Våra kollektivavtal

Medlemmar i IKEM har två kollektivavtal, ett för tjänstemän och ett branschspecifikt så kallat arbetaravtal.

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag, säkrar arbetsfreden och värnar en tillväxt som gynnar konkurrenskraften. 

 • Tjänstemannaavtalet

  Tjänstemannaavtalet gäller för tjänstemän i alla IKEM:s branscher. Tjänstemannaavtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motparter är Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna.

  Avtalsperiod

  1 april 2023 – 31 mars 2025

 • I-avtalet

  I-avtalet omfattar företag som framställer plast, gummi, gas, bioteknik och läkemedel med mera. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  1 april 2023- 31 mars 2025

 • Kemiska fabriker

  Branschen tillhör kemisk basindustri med produktion av råvaror som blekmedel, petrokemiska produkter, polyoler, specialkemikalier, svavelsyra, saltsyra och planglastillverkning med mera. Många produkter utgör råvaror inom allokemisk industri. 

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Explosivämnesindustrin

  Branschen tillverkar och marknadsför krut, ammunition och sprängämnesprodukter för både civil och militär tillämpning och pyrotekniska produkter. Avtalet gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-07-01 -- 2025-06-30

 • Gemensamma metallavtalet

  Branschen verkar inom metallprocess- och metallvaruindustrin. Några av de större företagen tillverkar produkter i aluminium. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Glasindustrin

  Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall. IKEM har träffat ett tvåårigt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Oljeraffinaderier

  IKEM – Innovations- och kemiindustrierna har träffat ett nytt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Sockerindustrin

  Innovations- och kemiindustrierna och IF Metall är överens om kollektivavtalet för Sockerindustrin. Avtalet gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01--2025 05 31

 • Tvättindustrin/textilservice

  Tvättindustrin omfattar företag med tvättning och uthyrning av textilier, främst arbetskläder till industrin, men också textilier till hotell, restauranger och sjukhus. Det finns även några, oftast mindre företag, som kemtvättar. Avtalet gäller från 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-07-01 -- 2025-06-30

 • Återvinningsföretagen

  Återvinningsindustrin omfattar företag som industriellt samlar in och vidareförädlar restprodukter. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

Fördjupa dina kunskaper

 • Kurs 

  Konflikthantering

  Stockholm

  En kurs för dig som är chef och som vill bli säkrare på att hantera svåra och viktiga samtal. Kursen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller HR. Transportföretagen anordnar kursen i samarbete med IKEM, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare och Livsmedelsföretagen. 

 • Konferens/Seminarie 

  Träffpunkt IKEM – Karlskoga

  Karlskoga

  Träffpunkt IKEM är en halvdag där medlemmar i IKEM träffas, delar erfarenheter och fyller på med färsk kunskap i arbetsrättsliga frågor. Vi bjuder också på gemensam lunch.

 • Webbinarie 

  Webbinarie om bakgrundskontroller

  På det här webbinariet får du en övergripande bild av de frågor som arbetsgivaren behöver ta ställning till och hantera i samband med bakgrundskontroller i samband med exempelvis rekrytering. Webbinariet vänder sig till alla medlemmar i IKEM.

 • Webbinarie 

  Digital Träffpunkt IKEM Norrland

  IKEM bjuder in till en digital "Träffpunkt IKEM Norrland" den 19 juni. Alla medlemsföretag som tillhör region Norrland är välkomna att delta. Din medverkan är kostnadsfri.

 • Webbutbildning 

  Diskriminering och trakasserier

  "Diskriminering och trakasserier" vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, till exempel personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera. Kursen ges i samarbete med Indusriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Förtroendemannalagen

  Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM. Vi håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.