Våra kollektivavtal

Medlemmar i IKEM har två typer av kollektivavtal, ett tjänstemannavtal och ett så kallat arbetaravtal.

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag, säkrar arbetsfreden och värnar en tillväxt som gynnar konkurrenskraften. 

 • Tjänstemannaavtalet

  Medlemmar i IKEM har ett tjänstemannavtal som gäller för alla branscher och nio kollektivavtal för anställda inom produktionen som är olika beroende på bransch. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motparter är Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna.

  Avtalsperiod

  1 april 2023 – 31 mars 2025

 • I-avtalet

  I-avtalet omfattar företag som framställer plast, gummi, gas, bioteknik och läkemedel med mera. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  1 april 2023- 31 mars 2025

 • Kemiska fabriker

  Branschen tillhör kemisk basindustri med produktion av råvaror som blekmedel, petrokemiska produkter, polyoler, specialkemikalier, svavelsyra, saltsyra och planglastillverkning med mera. Många produkter utgör råvaror inom allokemisk industri.  Avtalet löper från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Explosivämnesindustrin

  Branschen tillverkar och marknadsför krut, ammunition och sprängämnesprodukter för både civil och militär tillämpning och pyrotekniska produkter. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2021 till och med den 30 juni 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2021-02-02 -- 2023-06-30

 • Gemensamma metallavtalet

  Branschen verkar inom metallprocess- och metallvaruindustrin. Några av de större företagen tillverkar produkter i aluminium. Avtalet gäller från och med 1 april till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Glasindustrin

  Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall. IKEM har träffat ett tvåårigt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Oljeraffinaderier

  IKEM – Innovations- och kemiindustrierna har träffat ett nytt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Sockerindustrin

  Innovations- och kemiindustrierna och IF Metall är överens om kollektivavtalet för Sockerindustrin. Avtalet gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01--2025 05 31

 • Tvättindustrin/textilservice

  Tvättindustrin omfattar företag med tvättning och uthyrning av textilier, främst arbetskläder till industrin, men också textilier till hotell, restauranger och sjukhus. Det finns även några, oftast mindre företag, som kemtvättar. Avtalet gäller från 1 februari 2021 till och med den 30 juni 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-02-01 -- 2023-06-30

 • Återvinningsföretagen

  Återvinningsindustrin omfattar företag som industriellt samlar in och vidareförädlar restprodukter. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31