Våra kollektivavtal

Medlemmar i IKEM har två typer av kollektivavtal, ett tjänstemannavtal och ett så kallat arbetaravtal.

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag, säkrar arbetsfreden och värnar en tillväxt som gynnar konkurrenskraften. 

 • Tjänstemannaavtalet

  Medlemmar i IKEM har ett tjänstemannavtal som gäller för alla branscher och nio kollektivavtal för anställda inom produktionen som är olika beroende på bransch. Tjänstemannaavtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motparter är Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna.

  Avtalsperiod

  1 april 2023 – 31 mars 2025

 • I-avtalet

  I-avtalet omfattar företag som framställer plast, gummi, gas, bioteknik och läkemedel med mera. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  1 april 2023- 31 mars 2025

 • Kemiska fabriker

  Branschen tillhör kemisk basindustri med produktion av råvaror som blekmedel, petrokemiska produkter, polyoler, specialkemikalier, svavelsyra, saltsyra och planglastillverkning med mera. Många produkter utgör råvaror inom allokemisk industri. 

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Explosivämnesindustrin

  Branschen tillverkar och marknadsför krut, ammunition och sprängämnesprodukter för både civil och militär tillämpning och pyrotekniska produkter. Avtalet gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-07-01 -- 2025-06-30

 • Gemensamma metallavtalet

  Branschen verkar inom metallprocess- och metallvaruindustrin. Några av de större företagen tillverkar produkter i aluminium. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

 • Glasindustrin

  Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall. IKEM har träffat ett tvåårigt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Oljeraffinaderier

  IKEM – Innovations- och kemiindustrierna har träffat ett nytt avtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-06-01 -- 2025-05-31

 • Sockerindustrin

  Innovations- och kemiindustrierna och IF Metall är överens om kollektivavtalet för Sockerindustrin. Avtalet gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

  Avtalsperiod

  2023-06-01--2025 05 31

 • Tvättindustrin/textilservice

  Tvättindustrin omfattar företag med tvättning och uthyrning av textilier, främst arbetskläder till industrin, men också textilier till hotell, restauranger och sjukhus. Det finns även några, oftast mindre företag, som kemtvättar. Avtalet gäller från 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-07-01 -- 2025-06-30

 • Återvinningsföretagen

  Återvinningsindustrin omfattar företag som industriellt samlar in och vidareförädlar restprodukter. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2023-04-01 -- 2025-03-31

Fördjupa dina kunskaper

 • Webbinarie 

  Bra lönebildning - en introduktion

  Online

  Ofta beskrivs lönebildningsprocessen som en både omständlig och jobbig process som i slutänden ändå inte gör alla nöjda. Men hur ska man tänka kring lön och lönebildning? Vad måste vi göra och hur får vi förståelse för vårt tänk? Vad innebär egentligen de steg som beskrivs i kollektivavtalen? Här får du en grund att jobba vidare ifrån.

 • Webbinarie 

  Kompetensförsörjning genom etableringsanställning

  Från den 1 januari 2024 är det möjligt att använda så kallad etableringsanställning vid anställning på Unionens avtal. Med etableringsanställning ges möjlighet att kompetensförsörja genom att anställda nyanlända eller långtidsarbetslösa. Mer om vad etableringsanställning är, hur det fungerar och vad som krävs för att anställa på etableringsanställning går vi igenom på webbinariet den 6 februari. Webbinariet leds av Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

 • Webbinarie 

  Rättsfallswebbinarie 2024

  IKEM:s rättsfallswebbinarie vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor och som vill uppdatera dig på några av de senaste domarna från Arbetsdomstolen.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrättslig grundkurs

  Denna arbetsrättsliga kurs vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Kursen är indelad i två block och ges 6 och 7 mars. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Chefen och arbetsmiljön

  Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.

 • Webbutbildning 

  Semesterlagen

  Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar frågor kring semester för arbetsgivarens räkning, till exempel personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera. "Semesterlagen" ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till medlemmar i våra respektive förbund.