Våra kollektivavtal

Medlemmar i IKEM har ett tjänstemannavtal som gäller alla branscher och nio kollektivavtal för anställda inom produktionen är olika beroende på bransch.

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag, säkrar arbetsfreden och värnar en tillväxt som gynnar konkurrenskraften. 

 • Tjänstemannaavtalet

  Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna av tjänstemannavtalen: Allmänna anställningsvillkor, Lönebildningsavtal, Kompetensutvecklingsavtal. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. IKEM:s motparter är Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna.

  Avtalsperiod

  1 november 2020 – 31 mars 2023

 • I-avtalet

  I-avtalet har de största företagen inom plast, gummi, färg, gas, bioteknik och läkemedel. Många företag vidareförädlar produkter från den kemiska basindustrin. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  1 november 2020 - 31 mars 2023

 • Kemiska fabriker

  Branschen tillhör kemisk basindustri med produktion av råvaror som blekmedel, petrokemiska produkter, polyoler, specialkemikalier, svavelsyra, saltsyra och planglastillverkning med mera. Många produkter utgör råvaror inom allokemisk industri.  Avtalet löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-11-01 -- 2023-03-31

 • Explosivämnesindustrin

  Branschen tillverkar och marknadsför krut, ammunition och sprängämnesprodukter för både civil och militär tillämpning och pyrotekniska produkter. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2021 till och med den 30 juni 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2021-02-02 -- 2023-06-30

 • Gemensamma metallavtalet

  Branschen verkar inom metallprocess- och metallvaruindustrin. Några av de större företagen tillverkar produkter i aluminium. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-11-01 -- 2023-03-31

 • Glasindustrin

  Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall. Kollektivavtalet löper under 29 månader från och med den 1 januari 2021 tilloch med den 31 maj 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-02-02 -- 2023-05-31

 • Oljeraffinaderier

  Kollektivavtalet löper under 29 månader från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-01-01 -- 2023-05-31

 • Sockerindustrin

  Sockerindustrin representeras av Nordic Sugar AB som producerar socker, sötningsmedel och foderprodukter. Avtalet gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 maj 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-02-02 -- 2023-05-31

 • Tvättindustrin/textilservice

  Tvättindustrin omfattar företag med tvättning och uthyrning av textilier, främst arbetskläder till industrin, men också textilier till hotell, restauranger och sjukhus. Det finns även några, oftast mindre företag, som kemtvättar. Avtalet gäller från 1 februari 2021 till och med den 30 juni 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-02-01 -- 2023-06-30

 • Återvinningsindustrin

  Återvinningsindustrin omfattar företag som industriellt samlar in och vidareförädlar restprodukter. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. IKEM:s motpart är IF Metall.

  Avtalsperiod

  2020-11-01 -- 2023-03-31