Arbetsgrupper

IKEM:s arbetsgrupper har en specifik fråga som de arbetar med. Det förväntas att deltagarna har viss kunskap om frågan och kan bidra med sin expertkompetens.

 • Arbetsgrupperna fattar beslut inom ramen för sitt mandat från delbranschkommittén eller styrelsen. I annat fall kan arbetsgruppens förslag till beslut behöva förankras i relevant delbranschkommitté.
 • Arbetsgrupper kan upphöra eller få ändrat uppdrag när den aktuella frågan inte längre är relevant, eller har ändrat karaktär. 

Fler samarbeten

Våra arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsätts efter beslut i delbranschkommitté eller när kansliet ser ett behov av det för att hantera en remiss, förfrågan eller ett lagförslag. 

 • Forskning och innovation

  Arbetsgruppen fokuserar på forsknings - och innovationspolitik och diskuterar bland annat kommande forskningspolitiska proposition.

 • Kemikaliestrategi CSS

  Arbetsgruppen fokuserar på pågående lagstiftningsförslag under EU:s kemikaliestrategi.

 • Kommunikation

  Det här är en arbetsgrupp för kommunikationsansvariga på IKEM:s medlemsföretag.