Arbetsgrupp för energi och klimat

Arbetsgruppen hanterar både energi- och klimatfrågor, både förslag som kommer från EU samt nationella initiativ.

I arbetsgruppen för energi och klimat förväntas deltagarna läsa underlag både inför möten men också sådant som skickas via mail för synpunkter. Arbetsgruppen förväntas också lämna synpunkter på underlag som IKEM tillsammans med övrig basindustri tar fram inom ramen för arbetet med SKGS.

Vid möten hanteras i första hand nya förslag på lagstiftning eller andra relevanta frågeställningar. 

Arbetstiden i en arbetsgrupp kan variera över tid eftersom det beror på vilka förslag till ny lagstiftning eller regelverk som är aktuella, men medlemmar förväntas sätta sig in i frågorna och bidra till IKEM:s position. 

Mötesfrekvensen för arbetsgruppen är ungefär 1 gång i månaden och då cirka 1 timme per gång, dessutom ses arbetsgruppen för ett fysiskt halvdagsmöte två gånger per år. 

För att delta i arbetsgruppen sker ett urval så varje företag som vill delta har maximalt en deltagare. Eftersom gruppen ska ha möjlighet till diskussioner bör antalet deltagare begränsas till ungefär 10-15 personer vilket medför att urval även kommer att ske utifrån att IKEM:s olika medlemmar så bra som möjligt ska kunna representeras av arbetsgruppens deltagare.