Färdplan för omställning

I den här arbetsgruppen arbetar vi med framtagandet av en färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige. 

Vi tar fram gemensamma förslag på mål, förutsättningar för att uppnå målen samt branschåtaganden och politiska förslag som ska ingå i färdplanen. Färdplanen kommer att lanseras den 10 oktober på IKEMDAGEN.   

  • Arbetsgruppen har möten efter behov som hålls fysiskt, men i förekommande fall digitalt.
  • Planerade möten är minst två gånger till innan lanseringen.  
  • Deltagare förväntas att aktivt bidra med förslag till färdplanen och förankra färdplansarbetet internt på sitt företag.  

Är du intresserad av att ingå i arbetsgruppen, kontakta Pernilla Åhrlin som är projektledare för färdplanen.