Fit for 55

Gruppen jobbar med ett antal prioriterade lagstiftningsfiler i EU-kommissionens presenterade Fit for 55-paket.

Gruppen jobbar med ett antal prioriterade lagstiftningsfiler i EU-kommissionens presenterade Fit for 55-paket, som Utsläppshandelssystemet (ETS), Klimattullar (CBAM), Energiskatter (ESD), Energieffektivisering och Förnybar energi (RED3).

Inom dessa områden arbetar IKEM också koordinerat med Svenskt Näringsliv och Cefic, den europeiska branschorganisationen för kemiindustrin, samt med nordiska och baltiska kollegor.

När det gäller elförsörjningsfrågor samverkar IKEM med övriga basindustriorganisationer inom ramen för samarbetet SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet.

  • Arbetsgruppen har möten månatligen.
  • Det förväntas att du som vill ingå i arbetsgruppen har viss kunskap om frågan och kan bidra med din expertkompetens.

Kontakta Mikael Möller om du är intresserad av att ingå i arbetsgruppen eller om du har några frågor.