Forskning och innovation

Arbetsgruppen fokuserar på forsknings - och innovationspolitik och diskuterar bland annat kommande forskningspolitiska proposition.

  • Arbetsgruppen Forskning och innovation har månatliga möten som hålls digitalt.
  • Det förväntas att du som vill ingå i arbetsgruppen har viss kunskap om frågan och kan bidra med din expertkompetens.

Kontakta Lena Svendsen om du är intresserad av att ingå i gruppen eller om du har några frågor.