Forskning och innovation

Arbetsgruppen fokuserar på forsknings - och innovationspolitik och diskuterar aktuella forskningspolitiska frågor. 

Att vara en del av arbetsgruppen ger möjlighet att påverka forsknings- och innovationspolitiken genom att bidra med expertkompetens och inspel. Det kan bland annat handla om relevanta remisser och forsknings- och innovationsprojekt. Medlemskapet erbjuder även en plattform för att hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom området. 

Deltagare förväntas ha en grundläggande kunskap om forsknings- och innovationspolitik. 

Arbetsgruppen har möten efter behov som hålls digitalt. Under 2023 hölls möten ca en gång i månaden för att sammanställa inspel till den forskningspolitiska propositionen. Arbetsgruppens arbete resulterade i detta inspel till regeringen. Tillsammans bevakar vi regeringens och myndigheternas arbete och process mot 2024 års forskningsproposition. 

Kontakta Lena Svendsen om du är intresserad av att ingå i gruppen eller om du har några frågor.