Kemikaliestrategi CSS

Arbetsgruppen fokuserar på pågående lagstiftningsförslag under EU:s kemikaliestrategi.

Arbetsgruppen diskuterar hanteringen av EU:s kemikalielagstiftning.

  • Arbetsgruppen är öppen för dig som är medlem och som vill påverka kommande lagstiftning.
  • Arbetsgruppen har möten månatligen.
  • Det förväntas att du som vill ingå i arbetsgruppen har viss kunskap om frågan och kan bidra med din expertkompetens.

Kontakta Kristina Neimert Carne om du är intresserad av att ingå i gruppen eller om du har några frågor.