Kemikaliestrategi CSS

Arbetsgruppen fokuserar på pågående lagstiftningsförslag under EU:s kemikaliestrategi.

Som deltagare bidrar du med din expertkompetens i frågor som rör framför allt REACH- och CLP-lagstiftningen, och är med och utformar branschens synpunkter och positioner i viktiga lagstiftningsförändringar kopplade till dessa. 

Arbetsgruppen är öppen för dig som är medlem och som vill påverka kommande lagstiftning, och det förväntas att du är beredd att delta på arbetsgruppsmöten och bidra med inspel till remisser mm. 

Arbetsgruppen har möten vid behov, eller 2 – 4 gånger årligen. 

Kontakta Kristina Neimert Carne om du är intresserad av att ingå i gruppen eller om du har några frågor.