Kommunikation

Det här är ett nätverk för kommunikationschefer på IKEM:s medlemsföretag.

Arbetsgruppen Kommunikation består av kommunikationschefer på IKEM:s medlemsföretag. Nätverket fungerar som bollplank för IKEM:s externa kommunikation och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och koordinering av aktiviteter. Kommunikationsgruppen har två‐tre möten per år. 

Kontakta Margareta Bosved om du är intresserad av att ingå i arbetsgruppen eller om du har några frågor.