Utbildning och kompetensförsörjning

I den här arbetsgruppen fokuserar vi främst på aktuella utbildningsfrågor, men i förekommande fall även arbetsmarknadspolitiska frågor.  

  • Arbetsgruppen har möten tre gånger per år och är öppen för dig som är medlem och arbetar med kompetensförsörjning.
  • Möten kommer främst ske digitalt, men i vissa fall kan fysiska möten komma ifråga. 

Är du intresserad av att ingå i nätverket, kontakta Jessica Sjönell som är ansvarig för utbildningsfrågor på IKEM.