Delbranschkommittéer

Delbranschkommittéerna är forum för fördjupade diskussioner kring branschspecifika frågor.

IKEM har tre delbranschkommittéer: en för Kemiindustrin, en för Läkemedelsindustrin och en för Plastindustrin.

Kommittéerna är ett forum för fördjupade diskussioner kring branschspecifika frågor, exempelvis policyfrågor. Gruppen ska fungera som stöd i IKEM:s näringspolitiska arbete och arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Kommittén består av ledamöter som representerar i huvudsak medlemsföretagen men också externa ledamöter kan kopplas till arbetet. Ordförande utses av och sitter i den ordinarie styrelsen.

Delbranschkommitté Kemi

Ordförande: Jonas Heydl, Perstorp

Ansvarig inom IKEM: Kristina Neimert Carne

Delbranschkommitté Läkemedelsindustrin

Ordförande: Åsa Manelius, AstraZeneca

Ansvarig inom IKEM: Lena Svendsen

Delbranschkommitté Plastindustrin

Ordförande: Andreas Malmberg, Trioworld Smålandsstenar AB

Ansvarig inom IKEM: Henrik Oxfall

Relaterad information

Kontaktpersoner