Förpackningsnätverket

Inom nätverket diskuterar vi frågor som rör tillverkning av plastförpackningar och emballage.

Förpackningsbranschen står för en stor omställning i och med EU:s nya förpackningsförordning med allt i ifrån återanvändning till innehåll av återvunnen råvara och design för återvinning.  

IKEM:s nätverk erbjuder förpackningstillverkare en unik möjlighet att följa med i pågående lagstiftningsprocesser inom plastförpackningar, emballage och återvinning. Dessutom spelar medlemmarna en aktiv roll i att forma policyer och riktlinjer som påverkar sektorn, vilket ger dem möjlighet att direkt bidra till och påverka beslutsprocesser inom IKEM. Vid behov ordnas möten inom nätverket för att informera om och diskutera lagstiftningsförslag. Men information kommer även kunna spridas löpande via e-post när det kan vara av nytta för nätverkets medlemmar.  

Är du intresserad av att ingå i Förpackningsnätverket kontakta Henrik Oxfall som är ansvarig för plastfrågor på IKEM.