Förpackningsnätverket

Inom nätverket diskuterar vi frågor som rör tillverkning av plastförpackningar och emballage.

Vi diskuterar också frågor om återvinning av förpackningar och övriga relevanta frågeställningar.

Är du intresserad av att ingå i Förpackningsnätverket kontakta Henrik Oxfall som är ansvarig för plastfrågor på IKEM.

Läs mer om plastfrågor här