Miljönätverket

I miljönätverket deltar de som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till miljölagstiftning, tillsyn, avfall och tillstånd et cetera.

  • Vi diskuterar aktuella frågor som berör  medlemsföretagen i nätverket
  • Vi informerar om ny lagstiftning och remisser.

Kontakta Rebecca Wennerberg om du är intresserad av att ingå i Miljönätverket.

Koll på miljölagstiftningen

Som verksamhetsutövare finns det en lång rad lagar och regler som du måste känna till och förhålla dig till. Här finns information om miljölagstiftningen du behöver ha koll på.

Viktig miljölagstiftning