Nätverk för energi och klimat

Nätverket för energi och klimatfrågor är en informationskanal för samtliga av IKEM:s medlemmar som har intresse av frågorna. Det kommer även finnas utrymme till att ha vissa diskussioner om olika tolkningar av lagstiftning.

I nätverket kommer även information kunna spridas via e-post när det kan vara till nytta för nätverkets medlemmar.  

Arbetstiden för en medlem i ett nätverk är enbart att vid intresse ta del av information som skickas ut i nätverket samt deltagande på möten ungefär 2-4 gånger per år. Mötenas längd är vanligtvis cirka 1 timme, vilket kan variera lite utifrån vilka frågeställningar som ska tas upp.