Nätverket för anläggningssäkerhet

I nätverket för anläggningssäkerhet samlar vi personer med intresse för säkerheten i våra anläggningar.

Vi utbytererfarenheter och lärdomar med varandra. Anställda i IKEM:s medlemsföretag har möjlighet att gå med. 

Nätverket är brett och inriktar sig på processäkerhet, brandskydd och security. Arbetsmiljöfrågor kopplade till hantering av kemikalier samt användning av tryckbärande anordningar och maskiner är också på agendan. 

Som medlem i nätverket får du information om IKEM:s arbete med säkerhetsfrågor och får möjlighet att påverka genom arbete med remisser på ny lagstiftning och andra kontakter med myndigheter. 

Kontakta Ulf Bergstrand om du är intresserad av att ingå i nätverket eller om du är har några frågor.

Främja säkerhet och minimera risken för olyckor

IKEM arbetar aktivt för att främja säkerheten och minimera risken för olyckor i våra anläggningar.

Läs mer om anläggningssäkerhet