Nätverket för distributörer

Det här nätverket hanterar till exempel hållbarhets‐, miljö‐ eller transportfrågor ur ett specifikt distributörsperspektiv. Här får du träffa och lära känna dina branschkollegor och diskutera aktuella frågeställningar. 

Distributörens roll skiljer sig ofta från tillverkarens, då antalet produkter som man behöver hantera kan vara mångfalt större och dessutom förändras snabbt utifrån kundernas önskemål och efterfrågan. Logistikfrågor och informationsflöde i leverantörskedjan är också frågor som är av särskild vikt för distributörer. 

Nätverket för distributörer är tvärfunktionellt och under uppstart, därför finns stora möjligheter att anpassa innehållet efter era önskemål. Vi planerar för två möten per år utifrån era önskemål. 

Är du intresserad av att ingå i nätverket för Distributörer kontaktar du Kristina Neimert Carne som är ansvarig för kemikaliefrågor på IKEM. 

Koll på branschspecifika frågor och regler?

Det finns många branschspecifika frågor och regler att ha koll på. Här hittar du informationen du behöver.

Läs mer