Nätverket för kemikaliekontroll

Här diskuterar vi framför allt frågor som rör REACH och CLP. Vi diskuterar också nationell lagstiftning i den mån det finns kvar inom kemikalieområdet.

Som deltagare i nätverket för kemikaliekontroll får du träffa och lära känna dina branschkollegor och diskutera gemensamma utmaningar och ny lagstiftning. 

Nätverket för Kemikaliekontroll har möten två gånger per år, utifrån era önskemål. 

Är du intresserad av att ingå i nätverket, kontakta Kristina Neimert Carne som är ansvarig för kemikaliefrågor på IKEM.