Nätverket för kemikaliekontroll

Här diskuterar vi framför allt frågor som rör REACH och CLP. Vi diskuterar också nationell lagstiftning i den mån det finns kvar inom kemikalieområdet.

Eftersom både REACH och CLP är EU‐gemensam lagstiftning koordinerar vi mycket av arbetet med Cefic.

Nätverket för Kemikaliekontroll har möten två gånger per år.

Är du intresserad av att ingå i nätverket, kontakta Kristina Neimert Carne som är ansvarig för kemikaliefrågor på IKEM.