Nätverket för säkra transporter av farligt gods

I nätverket samlar vi kontaktpersoner som arbetar med frågor rörande farligt gods i IKEM:s medlemsföretag. 

Genom nätverket får du information om MSB:s och Transportstyrelsens arbete med farligt gods, vilket ger möjlighet att både påverka och ta del av ny lagstiftning.  

Nätverket har idag inga regelbundna möten utan används främst som en kanal för informationsspridning och erfarenhetsutbyte inom branschen.  

Kontakta Ulf Bergstrand om du vill vara med. 

Mer om säkra transporter