Nätverket kommunikation

Det här är ett nätverk för kommunikationsansvariga på IKEM:s medlemsföretag.

Nätverket fungerar som bollplank för IKEM:s externa kommunikation och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och koordinering av aktiviteter. Kommunikationsgruppen har två‐tre möten per år. 

Kontakta Margareta Bosved om du är intresserad av att ingå i nätverket eller om du har några frågor.