Nätverket Responsible Care®

Nätverket verkar för att utveckla Responsible Care i Sverige.

Nätverket verkar för att förvalta och utveckla Responsible Care i Sverige. Kontaktpersoner från de medlemsföretag som är anslutna till Responsible Care® ingår i nätverket. 

Vi följer upp våra styrkor och svagheter inom säkerhet, hälsa, miljö och hållbarhet samt delar information om best practice

Nätverket Responsible Care i Sverige har två möten per år. 

Kontakta Ulf Bergstrand om du vill veta mer om Responsible Care. 

Responsible Care® – systematiskt arbete med säkerhet, hälsa och miljö

Inom Responsible Care® arbetar kemiindustrin systematiskt med frågor inom säkerhet, hälsa och miljö. Här finns mer information om arbetet inom Responsible Care® och hur ditt företag gör för att ansluta sig.

Hållbar industri: Responsible Care®