Regionala arbetsgivarnätverk

I de regionala nätverken diskuterar medlemsföretagens representanter med arbetsgivaransvar arbetsgivarrelaterade frågor.

Deltagarna är till exempel:

 • VD:ar, platschefer, produktionsansvariga eller HR-representanter.
 • Nätverken träffas ett par gånger om året och det är vanligt att nätverken själva sätter agendan, men det är oftast IKEM:s regionansvariga rådgivare och förhandlare som bjuder in.

Nätverken fungerar på olika sätt beroende på var de finns. Om du är intresserad av att delta, kontakta regionansvarige i din region.

 

Våra regionansvariga

 • Region norra Sverige

  Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län. Tomas Svartling är regionansvarig.

 • Region mellansverige

  Dalarnas län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Jonas Mörnås-Bergmark är regionansvarig.

 • Region östra Sverige

  Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län och Uppsala län. Tomas Svartling är regionansvarig.

 • Region sydöstra Sverige

  Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Tove Westerberg är regionansvarig.