Sektorgrupper

Medlemmar i IKEM kan fördjupa samarbetet i branschspecifika frågor i sektorgrupper.

IKEM har tre sektorgruper, som styr och finansierar sin egen verksamhet.

EPS Sverige företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer.

NPG Sverige företräder plaströrsindustrin gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare.

PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material.

Våra sektorgrupper

  • EPS Sverige

    EPS Sverige företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer. Sektorgruppen verkar för att sprida information om EPS som isolering till svenska användare.

  • NPG Sverige

    NPG Sverige företräder plaströrsindustrin gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare.

  • PVC Forum

    PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.