EPS Sverige

EPS Sverige företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer. Sektorgruppen verkar för att sprida information om EPS som isolering till svenska användare.

EPS står för expanderad polystyren och består till 98 % av luft och 2 % polystyren. Ibland används även benämningen cellplast.

I takt med att kunskaperna ökar om fördelarna används EPS/cellplast allt mer som isoleringsmaterial i mark, grund, golv, väggar och tak – både vid nybyggnation och ombyggnation/tilläggsisolering.

Fördelar med EPS vid byggnation

  • EPS isolerar väl.
  • EPS har en lång livslängd.
  • EPS är lätt att hantera och ger en låg totalkostnad. 

Det här gör EPS Sverige

EPS Sverige information om materialets möjligheter och hur det används på ett korrekt sätt, så att tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar tillvaratas.

Vi följer omvärldens utveckling och trender, och vi påverkar politiska beslut i egenskap av remissinstans.

Till eps-sverige.se