NPG Sverige

NPG Sverige företräder plaströrsindustrin gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare.

Sektorgruppen NPG har medlemmar inom plaströr för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data.

Plaströrsystem används som funktionella och miljöanpassade infrastrukturlösningar av hög kvalitet.

Nordic Poly Mark är det nordiska kvalitetsmärket för plaströr

Europa har gemensamma produktstandarder, så kallade EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark som är ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter. Läs mer om Nordic Poly Mark.