PVC Forum

PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.

PVC är en klimatsmart plast. Den är den plast som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen, enligt den europeiska plastbranschens statistik. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi.

  • PVC Forum vänder sig till företag som vill fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor.

  • PVC Forum styr och finansierar sin egen verksamhet.

  • Medlemmar i IKEM är välkomna att vara en del av PVC Forum 

PVC Forum arbetar för att öka återvinningen av PVC och kunskapen om PVC, särskilt inom offentlig upphandling.