Medarbetare

Här är vi som jobbar på IKEM. Välkommen att kontakta oss!
Eddie Andersson
Rådgivare och förhandlare
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 76
+46 730 66 50 21
Karin Bennbom
Expert Arbetsmiljö
Senior Advisor Health and Safety
+46 08 762 67 19
+46 704 15 35 13
Ulf Bergstrand
Ansvarig anläggningssäkerhet
Head of Industrial Safety
+46 10 455 38 93
+46 70 253 39 10
Margareta Bosved
Kommunikationschef
Director Communication
+46 10 455 38 53
+46 72 203 15 93
Elisabeth Brodin Karlsson
Kommunikatör och webbansvarig
Web Manager
+46 10 455 38 62
+46 70 663 70 80
Chris Christensen
Ekonomiansvarig
Management Accountant
+46 10 455 38 64
+46 72 571 76 95
Carl Eckerdal
Chefekonom
Chief Economist
+46 70 497 11 98
Torbjörn Eriksson
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig södra Sverige
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 54
+46 70 219 88 95
Linn Friman
Pressekreterare
Press Secretary
+46 10 455 3802
+46 72 201 98 59
Camilla Gannvik
Rådgivare och förhandlare
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 51
+46 730 364 419
Jennie Gunnarsson
Rådgivare och förhandlare
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 01
+46 720 502 897
Jonas Hagelqvist
Förbundsdirektör och VD
Director General
+46 10 455 38 55
+46 730 80 77 66
Nils Hannerz
Näringspolitisk chef
Director of Industrial policy
+46 10 455 38 85
+46 70 325 30 07
Greta Hjortzberg
Ansvarig utbildningspolitik
Head of Education Policy
+46 10 455 38 56
+46 72 519 93 52
Linus Isaksson
Kommunikationsstrateg
Communication Strategist
+46 10 455 38 04
+46 72 008 97 27
Matilda Lindberg
Assistent/medlemskontakter
Assistent/Member Contact
+46 10 455 38 63
+46 730 66 77 68
Cathrin Lindell
Kursadministratör
Course Administrator
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27
Mikael Möller
Chef IKEM Bryssel
Director EU Public Affairs
+46 10 455 38 66
+46 70 683 81 44
Jonas Mörnås-Bergmark
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig mellansverige
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 67
+46 70 581 40 55
Kristina Neimert Carne
Ansvarig kemikaliefrågor
Head of Chemicals Policy
+46 10 455 38 83
+46 70 239 12 13
Henrik Oxfall
Ansvarig plastfrågor
Head of Plastics
+46 10 455 38 98
+46 700 89 13 98
Dan Sahlén
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig västra Sverige
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 81
+46 70 524 36 03
Christer Sjödin
Rådgivare och förhandlare
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 79
+46 72 452 53 87
Andreas Strömberg
Ansvarig samhällskontakter
Head of Public Affairs
+10 455 38 69
+46 70 277 24 03
Henrik Stävberg
Förhandlingschef
Director of Negotiations
+46 10 455 38 75
+46 70 271 27 73
Tomas Svartling
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig östra och norra Sverige
Senior Adviser/Negotiator
+46 10 455 38 59
+46 70 200 27 85
Catharina von Sydow Carlström
Kommunikationsstrateg
Communication Strategist
+46 10 455 38 77
+46 730 66 77 63
Lisa Wastelius
Chefsjurist
General Counsel
+46 10 455 38 84
+46 70 342 67 73
Rebecca Wennerberg
Miljöjurist
Environmental Lawyer
+46 10 455 38 82
+46 70 590 13 56
Tove Westerberg
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig sydöstra Sverige
Senior Adviser/Negotiatior
+46 10 455 38 58
+46 70 664 84 47

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in