Medarbetare

Här är vi som jobbar på IKEM. Välkommen att kontakta oss!
Eddie Andersson
Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 76
+46 730 66 50 21
Karin Bennbom
Expert Arbetsmiljö
Senior Advisor Health and Safety
+46 08 762 67 19
+46 704 15 35 13
Ulf Bergstrand
Ansvarig Processäkerhet
Head of Process Safety
+46 10 455 38 93
+46 70 253 39 10
Margareta Bosved
Kommunikationschef
Head of Communication
+46 10 455 38 53
+46 72 203 15 93
Chris Christensen
Ekonomiansvarig
Management Accountant
+46 10 455 38 64
+46 72 571 76 95
Carl Eckerdal
Chefekonom
Chief Economist
+46 70 497 11 98
Torbjörn Eriksson
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig Södra.
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 54
+46 70 219 88 95
Camilla Gannvik
Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 51
+46 730 364 419
Jonas Hagelqvist
Förbundsdirektör och VD
Chief Executive Officer
+46 10 455 38 55
+46 730 80 77 66
Nils Hannerz
Näringspolitisk chef
Director Industrial Policy
+46 10 455 38 85
+46 70 325 30 07
Greta Hjortzberg
Ansvarig Kompetensförsörjning
Head of Competence Supply
+46 10 455 38 56
+46 72 519 93 52
Elisabeth Karlsson
Kommunikatör och webbansvarig
Public relations officer, web manager
+46 10 455 38 62
+46 70 663 70 80
Cathrin Lindell
Kursadministratör
Course Administrator
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27
Lena Lundberg
Ansvarig Plastråvarufrågor
Head Public Affairs Plastics
+46 10 455 38 65
+46 70 662 93 31
Mikael Möller
Chef Näringspolitiska EU-frågor
Director EU Public Affairs
+46 10 455 38 66
+46 70 683 81 44
Jonas Mörnås-Bergmark
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig Mellan.
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 67
+46 70 581 40 55
Kristina Neimert Carne
Sakkunnig kemikaliefrågor och transport av farligt gods
Head Chemicals Policy and Transport of dangerous goods
+46 10 455 38 83
+46 70 239 12 13
Ulla Nyman
Senior rådgivare kommunikation
Senior adviser communication
+46 10 455 38 71
+46 70 595 81 48
Åsa Näsman
Ansvarig sociala medier
Social Media Manager
+46 10 455 38 72
+46 730 66 77 57
Henrik Oxfall
Ansvarig plastbearbetningsfrågor
Head Plastic Converting
+46 10 455 38 98
+46 700 89 13 98
Dan Sahlén
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig Västra
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 81
+46 70 524 36 03
Christer Sjödin
Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 79
+46 72 452 53 87
Andreas Strömberg
Ansvarig samhällskontakter
Head public affairs
+10 455 38 69
+46 70 277 24 03
Henrik Stävberg
Förhandlingschef
Director negotiation
+46 10 455 38 75
+46 70 271 27 73
Veronica Sundin
Medlemskontakter
Member liaison
+46 10 455 38 63
+46 730 66 77 68
Tomas Svartling
Rådgivare, förhandlare. Regionansv Östra&Norra
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 59
+46 70 200 27 85
Catharina von Sydow Carlström
Kommunikationsstrateg
Communication strategist
+46 10 455 38 77
+46 730 66 77 63
Lisa Wastelius
Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
+46 10 455 38 84
+46 70 342 67 73
Rebecca Wennerberg
Miljöjurist
Environmental Lawyer
+46 10 455 38 82
+46 70 590 13 56
Tove Westerberg
Rådgivare och förhandlare. Regionansvarig sydöstra Sverige
Senior Adviser/Negotiatior
+46 10 455 38 58
+46 70 664 84 47

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in