Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Rebecca Wennerberg
Rebecca Wennerberg Foto: Bengt Säll

Bakläxa för miljöprövningsutredningen

Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades idag är tyvärr en besvikelse. Det menar IKEM:s miljöjurist och expert på tillståndsfrågor, Rebecca Wennerberg.

– Snabbare och enklare prövningsprocesser är helt avgörande för ett gynnsamt industriklimat och för att investeringar ska kunna bli verklighet. När utredningen tillsattes var det med den uttalade ambitionen att ytterligare steg skulle tas för att främja den gröna omställningen genom en mer effektiv miljöprövning – med kortare prövningstid och bibehållen miljöskyddsnivå. Men det regeringen presenterat i dag duger inte, säger Rebecca Wennerberg.

– Förslaget om ändringstillstånd är i stora delar bra, men i övrigt är utfallet mycket magert och tyvärr direkt kontraproduktivt. Det gäller särskilt förslaget om obligatoriska omprövningar som riskerar att minska investeringsviljan och i sämst fall leda till att företagen flyttar produktionen till länder med mer förutsägbarhet.

– Nu krävs ett omtag. En ny utredning behöver se över hur miljöbalken och dess prövningssystem kan reformeras i grunden. Vem som ska pröva, vilka parter som ingår och vad det är som prövas behöver tydliggöras. Dessutom måste effektiva prövningsorganisationer säkerställas, med rätt resurser, kompetens och erfarenhet.

– Om Sverige ska kunna ha ledartröjan i den gröna omställningen krävs också en samsyn mellan industrin och ansvariga myndigheter om värdet av tillväxt och industriell utveckling, givetvis med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Rebecca Wennerberg.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in