Byte från Tillväxtverket till Skatteverket

Tillväxtverket har varit handläggande myndighet och beslutat i ärenden stöd enligt lagen om korttidsarbete. När pandemin bröt ut fanns inget uppbyggt system för korttidsstöd och lagstiftaren sjösatte snabbt nya regler. Den myndighet som fick uppdraget, Tillväxtverket, hade ingen tid att förbereda sig utan fick bygga upp systemet samtidigt som den skulle börja tillämpa regler som aldrig tidigare hade tillämpats.

Regeringen har nu föreslagit i en proposition (2021/22:77) att handläggningen av ärenden enligt korttidslagen ska flyttas från Tillväxtverket till Skatteverket. Beslut i Riksdagen är planerat till den 23 februari 2022.

Enligt förslaget ska ärenden hanteras av Tillväxtverket till och med den 31 mars 2022. Från den 1 april 2022 tar Skatteverket över hanteringen. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med den 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutats.

Lagen om stöd vid korttidsarbete innehåller två olika system – ett permanent stödsystem och ett så kallat aktiverat stödsystem.

I korthet innebär det permanenta systemet är till för företag som drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter. Under coronapandemin är det dessa regler som varit tillämpliga.

Det aktiverade systemet, som infördes 2014, kan tillämpas om landet drabbas av en synnerligen allvarlig lågkonjunktur. Det är regeringen som fattar beslut om att aktivera den här delen av regelverket. Det har hittills aldrig inträffat.

För närvarande gäller att Tillväxtverket är handläggande myndighet i det permanenta systemet, medan Skatteverket ska handlägga ärenden i det aktiverade systemet. Enligt regeringens förslag ska nu Skatteverket vara handläggande myndighet för båda systemen.