Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Ett "State of the Union–tal" färgat av utmaningar och behovet av reformer

EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, sammanfattade idag läget för Europa och underströk det positiva i att EU agerat gemensamt och beslutsamt för att ge stöd till Ukraina. Rysslands anfallskrig är också ett krig mot europeisk ekonomi, europeiska värderingar och Europas framtid. Att agera gemensamt är en viktig utgångspunkt för de åtgärder som EU Kommissionen ser som nödvändiga för att möta de allvarliga utmaningar som Europa står inför, inte minst på energiområdet.

Förslagen från EU Kommissionen omfattar flera krisåtgärder, bland annat begränsning av övervinster för el som produceras till låg kostnad, lägre priser för gas med bibehållen försörjningstrygghet, lättnader i ställandet av säkerheter på futures-marknaden för el. Ministermöten om EU-kommissionens förslag kommer att hållas den 7:e och 20:e oktober.

– Det jag tar mest fasta på är bedömningen att den gällande marknadsdesignen på elmarknaden inte gynnar konsumenterna längre och att en grundlig reform av elmarknaden behövs för att bryta gasprisernas påverkan på elpriset, säger Mikael Möller, chef för IKEM Bryssel. Vi vill se en lösning med rimliga vinstnivåer för elproducenterna som bibehåller incitamentet att bygga mer elproduktion. En framgångsrik omställning inom industrin kräver en stabil och tillräcklig elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad, avslutar Mikael.

Här kan du läsa "State of the Union-talet"

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in