Fakta om den europeiska kemiindustrin

Europa är den näst största kemikalieproducenten i världen, men marknadsandelen har sjunkit från 24,9 procent år 2000 till 14, 4 procent 2020. Kina är den allt mer dominerande leverantören av kemikalier. Det framgår av senaste Facts and Figures of the European Chemical Industry som nu finns tillgänglig på Cefics webbplats.

Det mesta som tillverkas är beroende av kemikalier. Europas kemiindustri är därför en avgörande del av nästan alla värdekedjor och viktig för Europas ekonomi.

Under pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen har det blivit tydligt vilken strategisk roll kemiindustrin spelar för produktionen av nödvändig utrustning och material. Även omställningen till klimatneutrala och cirkulära lösningar är beroende av kemiindustrin.

Men hur går det för Europas kemiindustri? Hur mycket produceras och hur mycket har utsläppen minskat? Och vad behöver den europeiska kemiindustrin för att kunna fortsätta vara innovativ och levererar råvaror till allt från vindkraftverk och elfordon till producenter av läkemedel och skyddsutrustning?

Läs mer i Facts and Figures 2022 från Cefic

Här kan du ladda ned hela rapporten i pdf-format

Varje kvartal kan du även ta del av hur det går för svensk kemiindustri i IKEM:s konjunkturbrev