Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Fler kemikalier är lösningen på Sveriges hållbarhetsutmaning

Hållbarhet genom innovativ kemi är ledstjärnan för både svensk kemiindustri och EU:s kemikaliestrategi, men svensk kemikaliepolitik är enbart inriktad på reglering. Sveriges regering måste agera både på hemmaplan och i EU för att förverkliga EU:s kemikaliestrategi som en tillväxtstrategi genom att stödja en ökad innovationstakt för hållbara kemikalier idag och i morgon, det skriver Anders Fröberg, ordförande IKEM och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i en debattartikel i Altinget.

I debattartikeln poängterar Anders Fröberg och Jonas Hagelqvist att Sveriges kemiindustri fullt ut står bakom målen med EU:s kemikaliestrategi. Samtidigt visar en ekonomisk rapport från Ricardo Energy & Environment att den europeiska kemibranschen kan förlora upp till 28 procent i omsättning om ingenting görs för att säkerställa industrins innovationskapacitet när strategin implementeras.

Eftersom kemi är nyckel till omställning som krävs är det något som inte får hända just nu. Utan innovativ kemi blir det inga solceller, återvinningsbara batterier eller vacciner. Inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Bara om vi hittar andra ämnen, nya material eller nya tekniker för att ersätta ämnen som fasas ut, kan vi nå det hållbara samhället.

Riksdagens mål är ett klimatneutralt samhälle 2045. Det är bråttom och kräver extraordinära insatser från alla samhällsaktörer. Anders Fröberg och Jonas Hagelqvist vill därför att Sveriges beslutsfattare möter kemiindustrins ambitioner genom att bidra med politiska insatserna:

  • Reglera i takt med innovationen. Det krävs för att kemikaliestrategin ska bli den tillväxtstrategi som Sverige och Europa behöver.

  • Rättvisa spelregler. Ge alla företag lika villkor genom att göra tillsyn till Kemikalieinspektionens högst prioriterade område.

  • En stark innovationsagenda. Lansera kemi-klivet, som gör svensk kemi till den mest innovativa, säkra och hållbara i världen.  

Läs hela debattartikeln här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in