Företagens klimat- och miljöambitioner bromsas av miljölagstiftningen

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till att reducera utsläpp. Däremot har lagstiftningen och stora delar av myndigheternas miljöarbete inte hängt med, skriver Anders Fröberg, ordförande för IKEM, Innovations- och kemiindustrierna samt för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt i en debattartikel i Sydsvenskan.

Anders Fröberg, som är vd för polyetentillverkaren Borealis Sverige AB, ordförande för IKEM, samt ordförande för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt skriver i debattartikeln att svenska företag i dag är den svenska klimatpolitikens effektivaste del, men att företagens klimat- och miljöambitioner bromsas av landets miljölagstiftning.

I artikeln lyfter Anders Fröberg Svenskt Näringslivs nya rapport En miljöprövning för omställning och nya möjligheter. I rapporten presenteras en rad förslag till förändring av miljöbalken som gör att takten i klimatomställningen kan fördubblas genom en halvering av tillståndstiderna för investeringar, ombyggnader och elektrifiering. För att uppnå det krävs förändringar som både stärker företagens förmåga att bidra till omställningen och som stärker deras konkurrenskraft.

  • Regeringen och riksdagen bör modernisera regelverket. Många verksamheter som finns redan idag behöver förändras. För att det system som finns kring tillstånd inte ska överlastas måste utgångspunkten vara att ett tillstånd kan ges till en ändring utan att en hel verksamhet måste prövas om från början. En biltillverkare som ska övergå till att producera enbart elbilar ska inte behöva börja söka ett helt nytt tillstånd.

  • Regeringen och riksdagen bör ställa krav på myndigheterna genom tidsgränser och renodling. Dagens långa och oförutsägbara tillståndsprocesser slår hårt mot företagen. Det kan delvis åtgärdas med tydliga tidtabeller och fasta gränser för vad processen ska omfatta. Snabbare processer gynnar miljöskyddet.
  • Myndigheterna bör förändra sin attityd. Nu är deras arbete inriktat på bevarande, inte på utveckling. Med dagens strikta bevarandefokus är det tveksamt om mycket av det som idag är viktiga delar i samhället hade kunnat byggas, till exempel vattenkraft, järnväg och brytning av koppar. En bredare syn och möjlighet att väga olika miljömål mot varandra skulle ge ett mer framtidsorienterat arbete.

 

Läs hela debattartikeln

Rapporten En miljöprövning för omställning och nya möjligheter