Framtidsstyrelsen har besökt Bryssel

IKEM:s framtidsstyrelse, som består av unga talanger inom medlemsföretagen, har i veckan besökt Bryssel för att lära sig mer om hur EU-samarbetet fungerar.

IKEM vill förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare. Därför har IKEM en framtidsstyrelse som består av yngre medarbetare inom medlemsföretagen som under två år deltar i ett utvecklings- och ledarskapsprogram.

Genom framtidsstyrelsen får deltagarna ett unikt tillfälle att bygga nätverk för framtiden, fördjupa sig kring innovations- och kemiindustriernas utmaningar samt lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar. Programmet avslutas med en resa till Bryssel där deltagarna får en fördjupad kunskap om EU-samarbetet och de näringspolitiska frågorna. Nu när pandemins restriktioner hävts fick äntligen IKEM:s andra framtidsstyrelse chansen att resa.

– Jag har fått en större förståelse för hur komplext samarbetet är, men också för vilka möjligheter som finns om man vågar ta de strategiska och långsiktiga viktiga besluten som behövs för en hållbar utveckling. Jag tycker att det har varit en otroligt lärorik, värdefull och intressant resa, säger Anna Bergvall, framtidsstyrelsen.

Tillsammans med medarbetare på IKEM har de besökt EU-parlamentet, svenska ständiga representationen, Svenskt näringslivs Brysselkontor och Cefics kontor.

– Framtidsstyrelsen är en viktig del av IKEM och jag tror att det är värdefullt för unga talanger i våra medlemsföretag att få se alla delar av vår verksamhet. Att IKEM är med i processerna och påverkar på europeisk nivå är av stor vikt för innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Det känns fantastiskt roligt att Framtidsstyrelsen äntligen fick komma i väg, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.