Henrik Stävberg: ”Sverige behöver ökad lönespridning”

Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, deltog idag i en paneldebatt om lönebildning arrangerad av Svenskt Näringsliv. Debatten handlade bland annat om vad som händer när fokus på yrkesgrupper ställs mot individuella prestationer.

– Jag har ingenting emot om en arbetsgivare vidtar åtgärder för att prioritera en grupp eller en problematisk lönestruktur. Men den möjligheten finns redan idag och står inte i strid med avtalen mellan arbetsmarknadens parter. Jag kan däremot konstatera att lönespridningen inom yrkesgrupper behöver öka markant i Sverige, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Inte sällan vill politiken påverka svensk lönebildning för vissa grupper. Även denna fråga debatterades av panelen.

– Vi ska inte hamna i lägen där politiken lockar väljare genom löften för somliga. Svensk lönebildning måste utgå från den konkurrensutsatta industrin. Det är en förutsättning för svensk ekonomi och för att kunna bygga ett starkt välstånd, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.