Högre ambitioner krävs för plaståtervinningen

Regeringen har i dag presenterat en nationell handlingsplan för plast i en cirkulär ekonomi som innehåller 55 åtgärder. IKEM är positiva till att regeringen vill bidra till en cirkulär ekonomi för plasten men hade hoppats på mer om vi ska kunna vara ledande inom området.

Den svenska plastbranschen saknar tre viktiga områden i handlingsplanen

Kemisk återvinning

- Vi saknar en satsning från regeringen på kemisk återvinning som är nödvändigt för att vi ska kunna återvinna all plast samt klara målet på 30 procent återvunnen plast i alla plastförpackningar till 2030, säger Lena Lundberg, ansvarig för plastvarufrågor på IKEM. Regeringen tog upp kemisk återvinning av plast som en viktig och innovativ teknik i sin klimatpolitiska handlingsplan och det är därför förvånande att tekniken inte uppmärksammas mer nu.

Kvotplikt

- Vi hade hoppats på att regeringen skulle införa en kvotplikt på 25 procent återvunnen råvara i produkter av mjuk polyeten (LDPE och LLDPE) till 2025, som höjs till 40 procent från och med år 2030. För plastbranschen är detta viktigt för att öka efterfrågan på återvunnen plast. Naturvårdsverket har också föreslagit detta för regeringen.

Etappmål

- Vi hade också velat att regeringen skulle anta ett nytt etappmål för plastavfall som uppkommer i byggsektorn. Nuvarande etappmål för byggsektorns avfall är mindre styrande för lättare material som plast.

Läs IKEM:s förslag på bra plastpolitik som stödjer branschens omställning i rapporten Politik för en hållbar plastanvändning 

Regeringens handlingsplan för plast

För mer information kontakta:  Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor på IKEM.