IKEM kommenterar Arbetsförmedlingens nya uppdrag

IKEM ser positivt på att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att bidra till en bättre kompetensförsörjning i hela landet och i branscher som behöver rekrytera.

– Samtidigt är det en stor utmaning. Denna funktion saknas idag och kommer att ställa stora krav på myndighetens arbete. Industrin är i stort behov av utbildad och erfaren kompetens för avancerad produktion och utveckling. En effektiv dialog med arbetsgivare och koppling till såväl branschvalidering som ett gediget utbud av relevanta fortbildningsmöjligheter är ett måste för att maskineriet verkligen ska fungera, säger Greta Hjortzberg, ansvarig utbildningspolitik på IKEM.

Läs mer om Arbetsförmedlingens nya uppdrag i Regeringens pressmeddelande.