IKEM kommenterar fackförbundens lönekrav

Fackförbunden har presenterat ett lönekrav på 4,4 procent. Ett mycket högt krav samtidigt som företagen möter ett ekonomiskt utmanande läge.

Fackförbunden har idag presenterat ett lönekrav på 4,4 procent inför avtalsförhandlingarna 2023. Det är den högsta siffran under Industriavtalets historia. Samtidigt möter IKEM:s medlemsföretag nu ett utmanande ekonomiskt läge.

– Innovations- och kemiindustrierna känner nu av den vikande konjunkturen. I IKEM:s konjunkturbrev visar hälften av företagen att resultaten blev sämre än förväntat för kvartal 3. Exporten faller lika snabbt som under inledningen av coronapandemin, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Yrkande mellan parterna växlas i december och efter årsskiftet inleds avtalsförhandlingarna.

– 4,4 procent är ett väldigt högt ställt lönekrav. Företagen står inför stora utmaningar och vi kommer att ta ansvar för det i de kommande avtalsförhandlingarna. Vi förhandlar för att stärka företagens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft, och då underlättar inte orimliga lönekrav, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.