IKEM kommenterar LO:s modell om låglönesatsning

LO-förbunden har idag presenterat att de enats om en samordning vid avtalsrörelsen. De vill, precis som år 2020, ha en låglönesatsning.

Idag den 25 oktober har LO:s 14 medlemsförbund enats om en samordning i avtalsrörelsen 2023. På pressträffen meddelade LO-förbunden att de återkommer med siffersatta krav på löneökningar, men konstaterade att de vill se en satsning på dem med lägst löner.

Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, kommenterar utspelet:

”LO-förbunden har lyckats samordna sig i en tid som är ytterst skakig. Det är tråkigt att höra att de även i kommande förhandlingar avser att driva en så kallad låglönesatsning. Beskedet var väntat, men något vi gärna hade sluppit att diskutera även 2023. Låglönemodellen är ett sätt för LO-förbunden att kräva generella lönehöjningar, den innebär inte nödvändigtvis mer pengar till den som de facto har lägst lön.”